Το Fuelmonitor είναι μια δωρεάν υπηρεσία που δημιουργήθηκε με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις τιμές των καυσίμων όπως αυτές διαμορφώνονται στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Κύπρου. Η υπηρεσία σκοπό έχει να προφυλάξει καθώς και να ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά των υγρών καυσίμων.
CATEGORY: Reference